Analiza możliwości inwestycyjnych z elementami potencjału eksportowego firm z województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem ich rozwoju w ramach inteligentnych specjalizacji

 

Pana/i dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.